Genesis Terugblik

Voor iedereen die de ‘Living in the Word’ Bijbel leesplan volgt, vandaag beginnen we in Exodus! Daarmee hebben we heel Genesis gelezen in iets meer dan twee weken. Wat valt er jou op als je terugkijkt naar Genesis? Wat heeft God tot jou gesproken? Hier zijn een aantal punten die mij opvielen.

Genesis is een groot boek in de Bijbel en een van de meest unieke boeken. We lezen over het begin van alles, de schepping, het kwaad en Gods reddende plan. Maar we lezen ook over het begin van het volk van God; Israël. Hiermee kunnen we Genesis in 2 delen splitsen; De ontstaansgeschiedenis en de aartsvaders (Abraham, Isaak, Jakob en Jozef).

Het eerste deel spreekt volledig over het begin. Genesis begint ook niet voor niks met ‘in het begin.’ In het begin was er niks. Alleen God was er. God besluit een aarde te scheppen. Hij besluit de aarde te vullen met planten en dieren. Hij besluit mensen te scheppen. En Hij zag dat het goed was.  Naast dit ontstaan en begin van alles wat goed is lezen we ook het begin van het kwaad op aarde. Eva en Adam eten van de verboden vrucht, en het kwaad begint, de mens zal sterven. Hiermee komt de grote scheiding tussen God die heilig is, en de mens die onrein is.

Gelukkig houdt het hier niet mee op. In Genesis begint de rest van het verhaal van de Bijbel; Gods plan om de mensheid terug te brengen bij Hem. Door Abraham, Isaac en Jacob ontstaat het volk door wie God heel de aarde zal zegenen. Uit dit volk komt natuurlijk ook Jezus, de Messias.

Dit boek bevat dus alles waar we in de rest van de geschiedenis van de wereld mee te maken krijgen, en nu nog steeds. Wij hebben nog steeds te maken met het kwaad op aarde, en ook Gods reddende kracht. De schepping en het volk Israël vinden we ook, waarmee het bewijs van God en zijn trouw duidelijk is.

Gods Karakter

Één van de dingen die mij zo aanspreekt in Genesis (behalve in bijna ieder vers een nieuwe openbaring :)) is Gods karakter. Zo in het begin van alles laat God zien wie Hij is. Zijn karakter komt naar voren in Zijn schepping en in Zijn handelen. God is een trouwe God. God is een Heilige God. God is een liefdevolle God. God is een levende God.  Wanneer je terugkijkt naar Genesis, wie zie jij dat God is? We lezen de Bijbel om God te leren kennen. Dus wie is God wanneer je over Hem leest?

Vermenigvuldig

Een ander opvallend iets voor mij was hoe vaak de mens de opdracht krijgt om te vermenigvuldigen. Gods opdracht voor de mens in Genesis 1:28 kennen de meesten van ons wel, ‘wees vruchtbaar en vermenigvuldig….’ Waar ik nooit stil bij heb gestaan is dat deze opdracht in Genesis ongeveer 4 keer voorkomt. Het wordt niet alleen bij Adam genoemd, maar bijvoorbeeld ook bij Noach wanneer hij uit de ark komt (Genesis 8:17). Ook wordt het bij Abraham genoemd wanneer God tegen hem zegt dat uit hem een groot volk zal voortkomen.
De opdracht is blijven bestaan voor ons. God wil de aarde vullen en daarvoor gebruikt Hij ons. Wij mogen het leven van God doorgeven, de aarde vullen met Zijn beeld. En wij mogen de aarde onderwerpen.

Het Evangelie

In Genesis lees je heel vaak dat iemand een specifieke naam krijgt door de omstandigheden waarin hij/zij geboren wordt. Bijvoorbeeld Adam en Eva noemen hun zoon Caïn, omdat zij hem hebben gekregen met hulp van God. In mijn Bijbel staat er dan bijvoorbeeld bij, ‘Caïn klinkt in het Hebreeuws als het woord ‘krijgen”. Wat ik weleens gehoord heb, en mij nu weer opviel is dat deze namen niet voor niks aan de afstammelingen van Adam werden gegeven. God had hier ook Zijn hand in. Want als je de betekenissen bekijkt van de namen van de afstammelingen van Adam tot Noach dan krijg je het volgende;

Adam betekent ‘Mens’
Set betekent ‘toegewezen’
Enos betekent ‘sterfelijk’
Kenan betekent ‘leed’
Mahalalel betekent ‘gezegende God’
Jered betekent ‘neerdalen’
Henoch betekent ‘bekendmaken’
Metuselach betekent ‘Zijn dood zal brengen’
Lamech betekent ‘wanhopigen’
Noach betekent ‘rust’

Wanneer je dat één (vloeiende) zin maakt krijg je; ‘De mens is toegewezen op sterfelijk leed, maar de gezegende God zal neerdalen, bekendmakend dat zijn dood de wanhopigen rust zal brengen.’
Dat lijkt wel verdacht veel op het Evangelie van Jezus Christus. Het laat zien dat God de hele geschiedenis in Zijn hand heeft. Zijn plan is vanaf het begin al geweest om de mensen weer in Zijn rust te brengen door zelf naar de aarde te komen om de mensen te redden.

Dat is waar Genesis over gaat. God heeft jou geschapen met een plan. God wil bij jou zijn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s