Eenheid: Niet te Stoppen

Samen is beter dan alleen. Maar samen is alsnog nutteloos als eenheid ontbreekt. God roept keer op keer op tot eenheid. Eenheid tussen de mensen, eenheid tussen de gezinnen, eenheid tussen de gelovigen. Wat is echte eenheid dan? Wat maakt het zo krachtig?

Vanaf het allereerste begin heeft God verteld dat eenheid belangrijk is. In de eerste hoofdstukken van Genesis was Adam alleen, maar dat was niet goed. Van ‘alleen’ ging Adam naar ‘samen’ toen God Eva schiep. Toch was hun alleen samen brengen niet genoeg. Nee, ze moesten één vlees worden. Toen waren zij compleet en hoorden ze echt bij elkaar. En zo begon het huwelijk. Toen was het pas zoals God het bedoelde.

Ook met Jezus zien we Gods bedoeling van eenheid. De nacht voordat Jezus zou sterven nam hij nog even de tijd om te bidden tot God. Dit gebed kunnen we in de Bijbel lezen, en we noemen het het hogepriesterlijk gebed. Jezus wist dat hij zou gaan sterven, dus hij wist dat dit zijn laatste moment zou zijn om te bidden. Wat doe je als je weet dat je bijna geen tijd over hebt? Je noemt dát waar het echt om gaat.
Wat noemt Jezus in zijn gebed? Eenheid. ‘Vader, maak hen een, zoals u en ik een zijn.’ Jezus verlangt er naar dat we één zullen zijn. Niet zomaar samen.

Er zit een kracht in eenheid die lang niet alleen in het huwelijk gevonden wordt. Laten we een kijken naar het verhaal van de toren van Babel in Genesis 11. Wie kent dit verhaal niet?! De mensen trokken naar een nieuw land, en besloten blokken van klei te maken en gingen ze een toren bouwen. Een hoge toren. Zo hoog, dat ze er beroemd door zouden worden. En op dat moment komt God een kijkje wat ze aan het doen zijn. Wat ziet God? Een hoge toren. En hoogmoed.
Hier, op dit moment in het verhaal, maakt God een belangrijke constatering; ‘dit is één volk, en ze spreken één taal.’ Op dit moment vormt dit volk een eenheid zoals nog niet eerder gekend was. Wat gebeurt er wanneer het volk zó één is geworden? God zelf zegt het in vers 6. ‘Alles wat ze verder nog van plan zijn ligt binnen hun bereik.’ In andere woorden; niks is onmogelijk!

Helaas gaat dit over een negatief geval. Niets was onmogelijk voor ze, maar als je het verkeerde doet zal het tot iets extra ergs leiden. Toch spreekt hier wel een waarheid uit. Wanneer je een echte eenheid vormt, zal datgene waar je samen naar verlangt ook daadwerkelijk lukken. Het is mogelijk.
Voor de mensen van Babel was dit in het negatieve, maar voor ons kan dat juist in het positieve. In ware eenheid zal alles wat wij verlangen lukken!

Wanneer je een echte eenheid vormt, zal datgene waar je samen naar verlangt ook daadwerkelijk lukken.

Dan is de volgende vraag natuurlijk, wat is eenheid dan precies? Hoe ziet dat er uit?

Het verhaal van de toren van Babel gaat verder. God constateert dat alles wat ze willen zal lukken voor ze, maar omdat hun enige doel hoogmoed is, zal God stoppen wat ze aan het doen zijn. Om hun eenheid te breken besluit God spraakverwarring te brengen; hij geeft hun allemaal een andere taal. Ze begrepen elkaar niet meer! Het resultaat; ze kunnen niet meer in eenheid samen werken, en besluiten te stoppen.
God brak de eenheid door hun allemaal een andere taal te geven!

God had wel een bedoeling met eenheid. Hij heeft het er continu over. In Mattheus 18 roept Jezus op tot gebed, maar dan gebed dat éénparig is. Zonder dat we weten hoe we een eenheid moeten vormen zullen we niet in eenheid kunnen wandelen.

En daarmee komen we uit in Handelingen 2. In Handelingen 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest. Een bizar moment in de geschiedenis van de mensheid waar God niet alleen besluit om onder ons te wonen, maar in ons te wonen. Bij het komen van de Heilige Geest gebeuren er een paar dingen. Er komen tongen van vuur op de discipelen, er komt een wind, en als laatste beginnen ze opeens in allemaal verschillende talen te spreken (begint er al een belletje te rinkelen?). De mensen die in de buurt waren stonden met open mond te kijken, want deze mensen aan Galilea spraken opeens hun taal. Iedereen in de buurt hoorde de discipelen spreken in hun eigen taal!

Wat gebeurt er? Waar in Babel de eenheid verbroken werd door iedereen andere talen te geven, kwam hier voor iedereen de mogelijkheid weer terug om in eenheid zijn door de Heilige Geest die talen overbrugt. We spreken dan niet meer in verschillende talen. We spreken dan allemaal in dezelfde taal; de taal van de Geest.

We spreken dan niet meer in verschillende talen. We spreken dan allemaal dezelfde taal; de taal van de Geest.

Het is door de Heilige Geest dat we ware eenheid kunnen bereiken. En dit is toepasbaar in alle onderdelen van ons leven. Waar Jezus zegt dat we éénparig moeten bidden, daar zal de Vader ons geven waar we om vragen. Maar dat kunnen we dan ook alleen doen wanneer we samen in de taal van de Geest bidden. Wanneer we afgestemd zijn op wat de Heilige Geest bidt.
Jezus bidt dat de gelovigen één zullen zijn. Wanneer wij ons laten leiden door de Heilige Geest, dan zullen wij ook één zijn.  Dan zullen wij als kerk met de neus dezelfde kant op staan. Dan zal alles wat wij ons voornemen te doen lukken. Niks zal meer onmogelijk zijn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s