Waarom vrijheid tot de dood leidt

Er wordt veel nadruk gelegd op vrijheid. Iedereen wil vrij zijn. Iedereen moet vrij zijn. Als we slavernij zien is het duidelijk dat de slaven vrij gezet moeten worden. We zien dat vrijheid ingeperkt wordt voor minderheidsgroepen en we vinden dat deze groepen in vrijheid moeten kunnen leven. Vrijheid van meningsuiting is een groot item tegenwoordig. We moeten vrijheid hebben om te zeggen wat we vinden en we nemen deze vrijheid. Ongeacht wat de ander er van vindt. En toch lost dit niet onze problemen op. Sterker nog, door onze meningen te uiten lijken de problemen alleen maar erger te worden. Wat is dan ware vrijheid? Hoe zijn we werkelijk vrij als de vrijheid waar we naar verlangen alleen maar leidt tot nieuwe problemen?

Opgroeiend in Amerika heb ik vrijheid leren kennen als de ultieme waarde. ‘America, land of the free, home of the brave.’ Vrijheid is de top die bereikt moet worden. Op de basisschool leerden we al liedjes als ‘I’m free, free to be me’ en op de radio speelde liedjes als ‘Free, free, I’m free at last’. Als mens moet je alle vrijheid hebben. Je moet vrij zijn om te doen wat je wilt. Je moet vrij zijn om te zijn wie je wilt zijn. Je moet vrij zijn om te geloven wat je wilt geloven.
Hoe werkt dat nu voor de Amerikanen? Niet zo best. Een groot deel van de wereld vindt de Amerikanen maar hoogmoedig, trots en arrogant. Ze zijn hun eigen volk die over de rest heen walst. Kosten wat het kost zullen ze hun vrijheid hebben, ook als dat betekent dat ze oorlogen moeten beginnen met landen aan de andere kant van de wereld.

Over Amerika is het makkelijk praten. Maar kijk maar eens om je heen. Overal zie je hetzelfde. Vrijheid is de absolute waarde waar we allemaal toegang toe moeten hebben. Iedereen moet vrij zijn. Dat is onze perceptie. Maar is dat ook zo?

Vrijheid als absolute waarde en hoogste doel zal uiteindelijk leiden tot dood. Letterlijk.

Vrijheid is niet fout. En ook moet vrijheid in de meeste gevallen nagestreefd worden. Slavernij, mishandeling, manipulatie, allemaal situaties waarin vrijheid moet komen. Maar vrijheid als absolute waarde en hoogste doel zal uiteindelijk leiden tot dood. Letterlijk.
De Franse filosoof, Jean Paul Sartre, beschrijft wat er gebeurt wanneer wij menselijke vrijheid tot absoluut maken. Hij zegt dat het zal leiden tot 3 dingen – deicide (het doden van God), moord en zelfmoord.
Allereerst God. Vandaag de dag willen we kunnen doen wat we zelf willen doen (of het nou genetische manipulatie is of nucleaire verwoesting). Maar over sommige dingen waar we de mogelijkheid toe hebben zegt God nog steeds ‘Gij zult niet…’. Daarom als je als persoon werkelijk vrij wilt zijn moet God gezien worden als dood.
Dan mijn medemens. Als God uit de picture is, dan ben ik vrij. Totdat jij, mijn medemens, een potentiele beperking wordt van mijn vrijheid. Ik wil niet gelimiteerd worden, dus moet ik jou ook maar doden. Vrijheid leidt dus tot moord.
Maar zelfs dat is niet het einde. Want ik zelf, mijn eigen bestaan, wordt zelfs een beperkende factor. Om totale vrijheid te krijgen moet ik dus boven mijzelf uit stijgen. In andere woorden, ik moet mezelf doden.

Hier wordt Satans intentie duidelijk toen hij Adam en Eva verleidde in de Hof van Eden om hun ‘vrijheid’ te pakken en als God te worden. Johannes 8:44 – Vanaf het begin was hij een moordenaar.

Wat is dan echte vrijheid? Hoe werkt vrijheid dan?

Vrijheid moet altijd uitgedrukt worden binnen de kaders die gesteld zijn door een wet.

In andere woorden, vrijheid komt wanneer we gehoorzaam zijn. Wanneer je niet meer gehoorzaam bent aan een wet, dan ben je niet langer vrij.
Dit is duidelijk bij de natuurwetten. Als je tegen de wet van zwaartekracht in gaat (je loopt tegen een muur omhoog) dan wordt de wet je vijand (ik val plat op mijn rug).
Als je een wet van een land overtreedt, dan verlies je je vrijheid. Als ik bijvoorbeeld een moord pleeg, dan heb ik de wet verbroken. Ik heb mijn vrijheid verloren. Zelfs als ik niet gepakt word verlies ik mijn vrijheid, want ik moet continu over mijn schouder kijken.

Wanneer je niet meer gehoorzaam bent aan een wet, dan ben je niet langer vrij.

Om dus in ware vrijheid te wandelen moeten er kaders geplaatst worden. Als je het hebt over vrijheid van meningsuiting (de hot topic), dan ben je niet maar vrij om te zeggen wat je wilt. Er moeten kaders zijn wil het écht vrijheid zijn. Baal je dat je een snelheidsboete krijgt? Helaas. Je krijgt pas écht vrijheid in het verkeer wanneer er wetten zijn, én je je er aan houdt.

Het gaat nog een stuk dieper wanneer je het gaat hebben over morele vrijheid. Vrijheid om te zijn wie je bent en je te gedragen zoals je wilt heeft te maken met moraliteit. Binnenin je zijn er innerlijke waardes die bepalen hoe je je gedraagt. Deze morele waardes worden bepaald door de wet waar je je onder plaatst. Om in ware vrijheid te leven moet je deze wet dan wel volgen, je moet er gehoorzaam aan zijn.
De hoogste wet waar we ons aan kunnen onderwerpen is de wet van God. Dat klinkt misschien wat stoffig, maar als je bedenkt dat de wet van God ten diepste is wie Hij is, dan wordt het wat minder erg. Want God is goed en heilig, en zo is de wet ook goed en heilig. Het gaat voor ons nu ook niet om de wetten uit het Oude Testament, maar om de wet die op ons hart is geschreven.

Wanneer we onszelf onder de wet van God plaatsen worden de innerlijke waardes van de wet op ons hart geschreven, namelijk; Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Tegen deze dingen is er geen wet.
Naar mate deze waardes op je hart geschreven worden ga je er steeds meer daar leven. Wanneer ze steeds meer op je hart zijn geschreven worden ze steeds meer je natuurlijke reactie. Dan is het niet meer moeilijk om een wet te volgen, want het zit al in je.

Dat is waar de echte vrijheid komt. Je wordt gevormd naar de wet en dus wordt de wet je natuur. Het is dan makkelijk om er binnen te handelen, en leef je dus in volledige vrijheid. Maar wel binnen de kaders van de wet.

Toegepast op nu betekent dat dat wij tevreden moeten zijn met wetten. De hoogste wet is natuurlijk de wet van God, maar het geldt ook voor de wetten van Nederland. Door ons te houden aan de wet worden wij in de vrijheid gezet, en wie wil er nu niet vrij zijn? Dit geldt ook voor zaken als de vrijheid van meningsuiting. Door binnen de kaders te blijven kan je in alle vrijheid spreken. Ga je buiten de kaders, dan vormen zich vanzelf problemen.

Het is goed om naar vrijheid te verlangen, en er naar te streven waar dit niet zo is. Ik kies er voor om te leven in vrijheid. Jij ook?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s