Wat betekent het om gered te zijn?

Jaren was het voor mij onduidelijk. Ja, God heeft me gered, daar was ik zeker van. Maar hoe die redding precies werkt? Geen idee. Het is de basis van mijn geloof, en toch had ik geen idee wat God gedaan had. Maar ik ben gered. En wat gebeurt er daarna dan? Ja, we moeten goed leven, in overeenstemming met God. Maar dat lukt toch niet zomaar? Wat gebeurt er als we fouten maken? Zijn we dan niet meer gered?

Grote kans dat je deze vragen ook weleens hebt. Ik neem het je niet kwalijk. In de kerk wordt het ook niet altijd duidelijk, omdat we een uitgebreide christelijke jargon hebben. Ik houd van de kerk, laat me dat voorop stellen. Alleen verbaas ik me er over dat er zo veel mensen als ik zijn die eigenlijk niet weten hoe het zit. Hoe hun eigen redding werkt. Waar ze van gered moeten worden. We spreken over onze redding, over wetten, over zonde, over genade. Allemaal mooie woorden, maar wat betekent het? Hoe werkt het?

De machtsstrijd en de wet

Het begint allemaal met een machtsstrijd. Een strijd tussen God en Satan. Het is niet een strijd om te zien wie er sterker is, want hoe kan Satan winnen van een almachtige God? Dat kan niet. De machtsstrijd die er is, is een strijd in ons. Zullen wij God volgen, of zullen wij Satan volgen? God heeft ons een vrije keus hier in gegeven. De Bijbel heeft het over ‘slaaf zijn’ van Christus, of ‘slaaf zijn’ van de zonde. Wat je namelijk doet wanneer je een keuze maakt, je geeft jezelf helemaal. Je plaatst je vrijwillig onder iemands autoriteit.

De Bijbel heeft het er dan ook wel over dat je je plaatst onder de ‘wet van God’ of de ‘wet van zonde en dood’. En hier komt die term wet dus om de hoek kijken. Wanneer je denkt aan een ‘wet’, dan denk je meestal aan het Oude Testament, en de wetten die God daarin gegeven heeft. Een stelletje regels. Maar de wet van God is niet zomaar een stel regels die God bedacht heeft. De wet van God is een uitdrukking van wie Hij is. Het is een expressie van Zijn karakter.
En zo is de wet van zonde en dood een uitdrukking of expressie van Satans karater. De wet van God is heilig en goed, want God is heilig en goed.
De wet van Satan brengt dood en vernietiging, want dat is hoe Satan is.

Aan jou de keuze. Welke heeft er autoriteit over jou?

Gehoorzaamheid en ketenen

Daar vormt zich het probleem. Want wij zitten vast (in Bijbelse taal: geketend) aan de wet van zonde en dood. Hoe dan?
Om dit te begrijpen moeten we eerst kijken naar wetten, hoe ze werken.

  1. Een wet eist onze gehoorzaamheid op basis van de autoriteit die het zelf zegt dat het heeft. Oftewel, we moeten doen wat de wet zegt dat we doen, of we nu willen of niet. Met Gods wet lijkt dat logisch, want wanneer we een wet van God overtreden, dan weten we dat we iets fout hebben gedaan. Maar met de wet van de zonde is dat lastiger, want in eerste instantie heb je niet door dat je iets fout doet door de aantrekkelijkheid. Pas later kom je er achter dat je er aan vast zit.
    Maar hoe kan een wet dat dan van mij eisen? Op welke grond kan een wet mijn gehoorzaam eisen?
  2. Autoriteit is macht die wij erkennen als legitiem. In andere woorden, ik geef autoriteit aan een wet wanneer ik zelf erken dat die wet autoriteit heeft. Bijvoorbeeld, ik rijd in een auto en er staat iemand in politiekleding midden op de staat en zegt dat ik moet stoppen. Dat doe ik. Waarom? Ik kan er makkelijk omheen rijden. Ik stop omdat ik politiekleding zie, en de politie erken ik als een legitieme autoriteit.
    En hoe kies ik dan dat een macht legitiem is?
  3. Ik erken dat een macht legitiem is wanneer de normen en waarden die he verkondigt overeenkomen met mijn innerlijke waardesysteem.
    Dus als een wet waardes heeft waar wij het mee eens zijn, die overeenkomen met onze innerlijke waardes, dan erkennen wij deze wet als een autoriteit. Wanneer wij deze wet erkennen als een autoriteit, dan moeten wij deze wet gehoorzamen.

Als onze innerlijke waardes overeenkomen met de wet van God, dan zullen wij daaraan gehoorzamen. Als onze innerlijke waardes overeenkomen met de wet van zonde en dood zullen wij daaraan gehoorzamen.

Hier is het probleem. Want onze innerlijke waardes zijn van nature niet gelijk aan Gods wet, maar aan Satans wet. Helemaal in het begin, de eerste mens, Adam, hij zondigde. Door zijn ongehoorzaamheid kwam zonde in de wereld. Zonde kwam in de wereld, en met die zonde kwam ook de dood in de wereld. Wij allemaal hebben gezondigd. Doordat wij gezondigd hebben zijn wij slaven geworden van de wet van zonde en dood. Van nature volgen wij die wet. Wij hebben die wet autoriteit gegeven.

Onder de wet van zonde en dood volgden wij alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen (Efeze 2:3). We zitten er aan vast. Wij hebben ons onder die autoriteit gesteld. Willen we er vanaf komen, dan kan dat niet, want we hebben het autoriteit gegeven. 

Precies die struggle heeft Paulus en dan roept hij uit: Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? – Romeinen 7:24

Gods antwoord, onze redding

God heeft antwoord gegeven op onze gebondenheid. God gaf eerst de wet in het Oude Testament die hoorde bij het oude verbond. Die wet was goed, maar loste onze problemen niet op. Het was een uitwendige wet, terwijl onze gehoorzaamheid aan (en de uitwerking van) de wet van de zonde innerlijk is.

Maar ook daar kwam God met een oplossing. Nog in het Oude Testament beginnen de profeten te spreken over een nieuw verbond:
Jeremia 31:31-33 – De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

God zegt hier, dat de eerste stap in een complete oplossing van het probleem van gehoorzaamheid aan het verbond is om de wet innerlijk te maken. God zegt het volgende over dit verbond:

Ezechiel 36:25-27 – Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

Dus de uitwendige wet die onze innerlijke waardes niet kon veranderen wordt innerlijk gemaakt. We worden schoongewassen, en de nieuwe waardes worden in ons geplant.

Hoe deed God dit?

Waar door Adam de mensheid in zonde kwam, kwam door Jezus (de laatste Adam) een nieuw begin voor heel de mensheid. Om dit te doen moest hij de beloftes van het nieuwe verbond in zijn eigen leven vervullen:
Zijn dood – Verbrak de zonde, de band van zonde
Zijn bloed – Waste onze menselijke harten schoon van alle vuil
Zijn leven – maar zijn leven was de manier waarop Gods wet intern gemaakt zou worden.

Hij deed dit door volledige gehoorzaamheid. In elke situatie schreef hij Gods wet op zijn hart. Voor het eerst in de geschiedenis was er een mens die volledig naar Gods wil leefde, in perfecte waarheid. Maar Jezus leefde ook als eerst een leven die volledig open stond voor de Heilige Geest. Waar Satans macht in de gevallen mensheid werkte om de zondige natuur tot stand te brengen, zo werkte de Heilige Geest in Jezus’ mensheid om innerlijke waardes te vormen. Een vernieuwing van zijn denken.

Jezus zei in Johannes 13:31-32 – Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’

Toen Jezus aan het kruis ging werd dat wat hij deed voor iedereen. Iedereen werd inbegrepen die in Hem gelooft. Satan wordt uit ons leven geworpen en wij worden bij Jezus ingesloten om deel van Hem te worden. Doordat wij deel van Hem worden, krijgen wij deel in zijn mensheid. Toen Hij stierf, stierven wij, toen hij begraven werd, werden wij begraven. Toen hij opstond uit de dood stonden wij op uit de dood.

Onze insluiting in Christus heeft natuurlijk gevolgen voor onze relatie met het vlees.
Romeinen 6:6 – Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

Wat betekent dit? Het kruis verbreekt de lijn van autoriteit dat ons verbindt met de wet van zonde en dood. We zijn vrij van de autoriteit die ons slaaf maakte! De innerlijke waarden van onze zondige natuur heeft geen kracht meer! Het mooie is dat je niet onder de macht van de wet van zonde en dood hoeft te zitten, want God heeft je ervan vrijgemaakt.
Wanneer we kiezen om onze vlees aan de kant te leggen en te wandelen in het leven, komen we in de geweldige samenhang tussen de innerlijke waardes en de innerlijke wet. Dan kom je in die ware vrijheid.

Wandelen in de Geest

We zijn gered. Dan blijft er nog één ding over. Het proces van verinnerlijking.

We zijn vrij gemaakt van de ketenen van de zonde, en nu moeten we leren leven volgens de (innerlijke!) wet van God. Dit is waar de Heilige Geest om de hoek komt kijken. Één van de taken van de Heilige Geest is ons te onderwijzen. Deze onderwijzende taak van de Heilige Geest noemen we ook wel heiliging. Het werk van de Geest is dat de wet van God toegepast wordt in ons leven. Hij schrijft de wet van God op ons hart, en zo zijn wij vrij! De Heilige Geest neemt ons telkens aan de hand mee en wijst ons op de wet van God, de wet van liefde. Wanneer we er voor kiezen om hier naar te luisteren wordt een nieuw stukje van de wet van God in ons hart geschreven.

Wanneer we de Heilige Geest ruimte geven om ons op zijn genadige manier tussen te komen in ons leven, leren we te reageren op wat hij aan het doen is in ons leven. Er wordt dan gewerkt, problemen worden opgelost en er wordt iets geperfectioneerd.
We worden veranderd, van glorie tot glorie, en komen zo steeds meer in de vrijheid.

2 Korinte 3:17 – want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!

Er is vrijheid om spontaan en authentiek te leven. We reageren vrij en natuurlijk op de richting van de innerlijke wet, en we komen er dan achter dat gehoorzaamheid mogelijk is en zelfs natuurlijk wordt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s